Publicaties

We schrijven om elkaar te inspireren en om van elkaar te leren. Wetenschap en praktijk komen hier bij elkaar.

Het IVGI publiceert regelmatig over onderwerpen die van belang zijn voor de gemeentelijke organisatie. Het kan daarbij gaan om veranderingsvraagstukken of om innovatieve manieren om vraagstukken aan te pakken.
Het IVGI put zowel uit de wetenschappelijke hoek als uit de gemeentelijke praktijk. Wij vinden het van belang dat onze gedachten een goed en gevalideerd fundament hebben als ook praktisch toepasbaar zijn.

IVGI_rapport Wendbaar ABC in de praktijk _januari 2023

IVGI Case Study ABG-gemeenten

IVGI Case Study Waterschap Aa en Maas

IVGI Case Study Waterschap De Dommel

Veranderen doe je zomaar

Casus Molenwaard

Gemeenten in aanleg innovatief

Teams als organisatiemodel

De Innovatieparadox voor gemeenten

Vorm en inhoud geven aan Burgerparticipatie