Wie zijn wij

Wie niet vernieuwt, ‘veroudt’

Stichting Instituut voor Gemeentelijke Innovatie (IVGI) is opgericht in 2018 vanuit de overtuiging dat innovatie van en door de gemeentelijke organisaties een noodzakelijke voorwaarde is voor het kunnen blijven functioneren in een tijd van grote maatschappelijke, technologische en politieke veranderingen.

In de statuten van de stichting staat de doelstelling als volgt omschreven: 

“De stichting heeft ten doel: Gemeentelijke vernieuwingen in alle facetten te bevorderen en te ondersteunen op alle mogelijke manieren, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door onderzoek, kennisoverdracht, innovatie en projectleiding.”