Wie zijn wij

Wie niet vernieuwt, ‘veroud’

Stichting Instituut voor Gemeentelijke Innovatie is opgericht vanuit de overtuiging dat innovatie van en door de gemeentelijke organisaties een noodzakelijke voorwaarde is voor het kunnen blijven functioneren in een tijd van grote maatschappelijke, technologische en politieke veranderingen.

Frits Roelfsema

Na zijn studie werktuigbouwkunde is Frits gestart als Industrial Engineer om zich vervolgens breder te scholen als bedrijfskundige en bedrijfseconoom. Naast advieswerk heeft hij een groot aantal (interim) managementfuncties vervuld. Vernieuwing is altijd de leidraad geweest in zijn werk.

Wie niet vernieuwt, ‘veroud’. Als de klantwaarde van je activiteiten verouderen, dan verlies je uiteindelijk de reden van je (zakelijke) bestaan. Dat heeft hij in de diverse opdrachten voor industrie, overheid en in het sociale domein altijd als richtsnoer gehanteerd.

Hij ziet het als zijn taak om organisaties aan te zetten tot “Toekomstdenken” en te helpen daarover te communiceren. Daarom geeft hij door het gehele land lezingen over de toekomst gecombineerd met Einsteinsessies die het denken in (on)mogelijkheden stimuleert.

Voor gemeenten (waaronder de gemeente Apeldoorn, gemeente Winsum, gemeente Leusden en de gemeente Baarn) heeft hij de afgelopen jaren diverse projecten uitgevoerd. Enkele daarvan zijn: project Leegstandbestrijding, Ontwikkelingsstrategie bedrijventerreinen, Citymarketing, Regioconferenties, Fusie Welzijnsstichtingen, Ontwikkeling leer-werkbedrijf. 

 

 

Erik Stevens

Erik Stevens is van huis uit sociaal psycholoog. Na zijn studie aan de UvA (afgerond in 1983) heeft hij gewerkt als wetenschapper, organisatieadviseur, trainer/opleider en interimmanager. Daarbij is het merendeel van zijn projecten gericht op het aanzetten tot innovatie, en marktveranderingen vertalen naar noodzakelijke organisatie-aanpassingen, en medewerkers ondersteunen bij vernieuwing. Het begeleiden van entrepreneurs in ondernemingen heeft zijn speciale aandacht gehad.

Bij overheden en daaraan gelieerde organisaties staat zijn werk in het teken van het effectief adapteren aan (maatschappelijke) veranderingen en het vernieuwen van uitvoeringsprocessen met gebruik making van digitale mogelijkheden. Reeds in 2007 heeft hij een multidisciplinaire projectgroep geleid gericht op de gunning van een groot automatiseringsproject ten behoeve van gemeentelijke publicatie van decentrale regelgeving. En al in 2008 heeft hij voor het Stimuleringsfonds voor de Pers (adviesorgaan van het Kabinet in het algemeen en de Minister van OCW in het bijzonder) leiding gegeven aan grootschalig onderzoek naar web-based digitaal publiceren door uitgevers.

Voor diverse gemeenten heeft Erik opleidingen en trainingen verzorgd, alsmede individuele leidinggevenden gecoacht. Deze trainingen waren deels specifiek ontwikkeld in het kader van organisatieveranderingstrajecten en deels betrof het open inschrijvingen.

Persoonlijk profiel:

Zoek steeds de combinatie tussen analyse en actie. Ik vind het belangrijk dat je gedragskeuzes kunt onderbouwen. Leidt er ook toe dat gerealiseerde resultaten effectiever geëvalueerd kunnen worden.

Probeer mensen te motiveren en te stimuleren te zoeken naar wegen om zaken anders aan te pakken. Hoeft niet perse vernieuwing te zijn, kan ook gericht zijn op verbetering. Ik ben erop gericht mensen op het spoor van (zelf)reflectie te zetten zodat veranderingen gerealiseerd kunnen worden die door de mensen ook gedragen worden.

Ben extern georiënteerd. Probeer (markt)ontwikkelingen in te schatten en te vertalen naar realiseerbaar beleid dan wel naar noodzakelijke koerswijziging.

Heb een sterke neiging haalbare keuzes te formuleren. Heb daarom ook oog voor noodzakelijke compromissen en heb minder de neiging tot het doordrukken van mijn eigen opvatting.

Ben resultaatgericht. Vind het belangrijk dat doelen worden geformuleerd, dat activiteiten in het verlengde daarvan worden uitgezet, dat voortgang in het oog wordt

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email