Procesvernieuwing

Hoe brengen we uitvoeringsprocessen dichter bij de burger, met snellere antwoorden en oplossingen, met minder mensen en tegen lagere kosten?

“Als wij altijd naar de burgers toe zouden gaan, dan moeten er veel ambtenaren bij!” zeggen veel burgermeesters als wij met ze in gesprek zijn over vernieuwing van werkprocessen. Een vernieuwing waarbij het ‘dichter bij de burger staan’ een van de uitgangspunten is.
Zo’n denkwijze komt voort uit de projectie van “De Bezoekende Ambtenaren” in de context van de huidige organisatie, cultuur en houding van het ambtenaren apparaat. We illustreren dat aan de hand van een voorbeeld uit het bedrijfsleven. Hoe het ook kan laat verzekeringsmaatschappij Progressive zien.

Progressive is een Amerikaanse verzekeringsmaatschappij, die bij schade hun klanten te hulp schiet, ter plekke zorgt voor vervangend vervoer, ter plekke voor de klant de schade afhandelt en dat alles tegen lagere premies. Ze groeien 15% per jaar. Hoe dit wordt gefinancierd? Ze hebben het hoofdkantoor gesloten, geen controles meer nodig op de claims omdat ze zelf ter plekke de situatie beoordelen en vastleggen. Een echte Blue Ocean innovatie:

Elke gemeente kan een soortgelijke Blue Ocean Strategie ontwikkelen. Of het nu gaat om de aanvraag van een bouwvergunning of een bijstandsuitkering: de huidige werkmethode (doorlooptijd, netto tijdsbesteding, vastlegging, integriteit, kwaliteit en tevredenheid van de klant) kan doorgelicht worden en op zijn kop worden gezet. 

Het IVGI hanteert een ‘klassiek’ arbeidskundige aanpak maar wel met een innovatieve invalshoek: hoe brengen we uitvoeringsprocessen dichter bij de burger, met snellere antwoorden en oplossingen, met minder mensen en tegen lagere kosten.

De aanpak van het IVGI is

  • een methodiek op basis van bedrijfskundig onderzoek van de workflow;
  • compleet met uitspraken over investeringen die daarbij horen, zowel in hardware, software en leertijd;
  • helder in het aangeven welke besparingen dat oplevert aan tijd en in geld;
  • concreet over wat dat oplevert aan burger- en medewerkersatisfactie.