De Verbonden Gemeente

In 6 stappen naar succesvolle organisatie- en cultuurvernieuwing.

Het IVGI heeft een gestructureerde aanpak om gewenste organisatie- en cultuurvernieuwing op gang te brengen, te ondersteunen en succesvol te behouden.

Gemeenten die optimaal willen functioneren in een netwerksamenleving, die verbinding willen met de diverse groepen waaruit hun samenleving bestaat, die willen opereren vanuit expliciet gemaakte kernwaarden, die een lenige en op innovatiegerichte organisatie willen creëren met medewerkers die initiatief en verantwoordelijkheid nemen, hebben profijt van dit programma.

Het programma bestaat uit 6 stappen die we hier kort toelichten.

De 1e stap bestaat uit het ophalen van kernwaarden: Wat vinden burgers in de gemeente belangrijk? Hoe kijken ze aan tegen het (huidige) functioneren van de gemeentelijke organisatie? Wat verwachten zij in de toekomst gezien allerhande technologische en maatschappelijke ontwikkelingen? En komen hun verwachtingen overeen met de waarden die ambtenaren denken uit te dragen?

Dit ophalen doen we op twee manieren: door de uitvoering van de Monitor Organisatieklimaat en door het organiseren van brainstormsessies in de gemeente.

De 2e stap bestaat uit het concretiseren van die kernwaarden naar specifiek gedrag: In workshops “Leiderschap en cultuurvernieuwing” worden in gemengde groepen ( leidinggevende, uitvoerende, beleidsmensen, raadsleden) de kernwaarden omgezet in voorbeeldgedrag dat bij die waarden hoort. Deze worden vervolgens vastgelegd in een MANIFEST (CULTUUR)VERNIEUWING.

De 3e en 4e stap bestaat uit interne bijeenkomsten met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie om het Manifest (cultuur)vernieuwing door te spreken en te becommentariëren. Hiermee wordt draagvlak gecreëerd voor de vernieuwing binnen de organisatie. Een vernieuwing die niet alleen de organisatie opzet behelst maar juist ook ieders persoonlijk gedrag.

Een 5e stap is de oprichting van een BUREAU VERBINDINGEN. Hiermee wordt een versnelling aangebracht in het daadwerkelijk tonen van veranderingen en laten zien dat de vernieuwing werkt. Als verbindingsofficieren zorgen de (tijdelijke) medewerkers van het bureau ervoor dat de intern verantwoordelijke ambtenaren aangesproken en aangespoord kunnen worden om te zoeken naar oplossingen die voor alle partijen bevredigend zijn. Dit betekent dus dat burgers niet altijd hun zin krijgen, maar wel dat zij als gelijkwaardige partij behandeld en bejegend worden.

Tenslotte is een 6e stap gericht op het overwinnen van terugval en op het uitdagen van de organisatie en de medewerkers om de cultuurvernieuwing daadwerkelijk te realiseren. Om hieraan tegemoet te komen wordt gedurende de projectperiode een halve dag per week geïnvesteerd in begeleiding en ad hoc training.