Introductie: De IVGI-visie

Cultuurvernieuwing, organisatievernieuwing en procesvernieuwing gaan hand in hand samen.

De technologische en maatschappelijke veranderingen waar gemeenten mee te maken hebben volgen elkaar in steeds hoger tempo op. De roep om bestuurlijke vernieuwing wordt luider.
De ambtelijke organisatie van elke gemeente moet de flexibiliteit, lenigheid en vooral het innovatief vermogen hebben om hier adequaat de bestuurlijke wensen in te vullen. 

Hoe kan een gemeentelijke organisatie de nodige innovatie opbrengen? Hoe kunnen medewerkers adequaat handelen en vernieuwend bezig zijn binnen de schijnbaar nauwe grenzen die de juridische context opleggen? Hoe kan men aansluiten bij de verlangens en wensen van de gemeente waardoor sprake is van een levendige gemeenschap met participerende burgers? Hoe komt een gemeentelijke organisatie naar een ‘ambacht 3.0’ niveau dat noodzakelijk is om in een turbulente netwerksamenleving te opereren?

Het Instituut voor Gemeentelijke Innovatie (IVGI) helpt gemeenten met informatie, onderzoek en verschillende programma’s.