Inspiratiereizen

Je kunt niet alles zelf bedenken. Daarom is het zo waardevol om van de ervaringen van anderen te leren.

Het IVGI organiseert op regelmatige basis inspiratiereizen naar aanleiding van actuele thema’s. De reizen hebben tot doel om informatie op te halen, inspiratie op te doen, ideeën uit te wisselen en enthousiasme en onderlinge verbondenheid te versterken.

Op al onze inspiratie- en studiereizen is onze annuleringsregeling voor reizen van toepassing. Zie hiervoor de pdf Annuleringsregeling IVGI studiereizen

In het najaar van 2019 staat een tweede inspiratiereis naar het Deense eiland Samsö op het programma. (De eerste reis vond plaats in het voorjaar. Hieraan werd deelgenomen door 20 wethouders en beleidsambtenaren uit 11 verschillende gemeenten.) De gemeenschap op Samsö wordt sterk betrokken bij de energietransitie en het realiseren van duurzaamheidsdoelen. Deze burgerparticipatie leidt ertoe dat duurzaamheid een onderdeel is geworden van de lokale cultuur. Hoe men dit voor elkaar heeft gekregen en hoe men de bevolking hierin betrokken heeft is van grote betekenis voor de energietransitie waar de Nederlandse gemeenten voor staan.

Deze tweede studiereis naar Samsö vindt plaats op 1,2 en 3 oktober 2019.

Het programma in het kort:

Dinsdag 1 oktober: 

07.00 uur: vertrek per touringcar vanaf Station Utrecht

17.00 uur: Overtocht per veerboot. Aan boord de praktijkcase “Duurzame mobiliteit: de Veerboot van Samsø op weg naar Biobrandstof”. Presentatie door Carsten Kruse, Directeur Rederij Samsø.

18.15: Inchecken in hotel en welkomstdrankje 

18.30: “Succesvol migreren naar een fossiele-energie vrije economie: wat hebben wij gedaan, hoe hebben wij het aangepakt, wat zijn onze plannen?” Presentatie door Marcel Meijer, burgemeester Samsø

19.30: Gezamenlijk diner

Woensdag 2 oktober:

09.00-12.30 uur: Island Tour o.l.v. Michael Kristensen, Energy Academy. Bezoek aan

– Collectieve verwarmingsinstallatie in Ballen/Brundby (biomassa)

– Carport met PV-installatie en elektrisch wagenpark van de gemeente

– Collectieve verwarmingsinstallatie Mărup (75% biomassa, 25% zonne-thermische collectoren)

– Golfclub Samsø: duurzaam gemanaged o.b.v. circulaire natuur/landbouw inzichten

– Project SMILE: een ‘off grid’ concept (zowel energie opwekking als opslag) in Ballen Haven

12.30-13.30 uur: Lunch, Energy Academy

13.30-14.00 uur: “ Samsø : een eiland vrij van fossiele brandstoffen in 2030?”  Presentatie door Michael Kristensen

14.00-17.00 uur: “Hoe krijgen we onze gemeenschap mee op onze energie-expeditie?”.  De Viking Circle: een methode om in de eigen gemeente toe te passen. Workshop o.l.v.  Søren Hermansen, directeur Energy Academy.

V.a. 18.30 uur: Diner

Donderdag 3 oktober:

09.00-10.30 uur: : “Wat beweegt mensen om deel te nemen aan een energietransitie?” Presentatie en workshop door dr Thijs Bouman, Rijksuniversiteit Groningen.

11.00 uur: Vertrek

19.00: Aankomst Centraal Station Utrecht.

 

Inschrijven en meer informatie over deze studiereis vindt u op www.ivgi.nl/studiereis/