Lezingen en workshops

Je kunt niet alles zelf bedenken. Daarom is het zo waardevol om van de ervaringen van anderen te leren.

Het IVGI geeft regelmatig lezingen en begeleidt workshops. De doelgroepen variëren van bestuurders en gemeentelijke medewerkers tot inwoners, en belangengroepen zoals ondernemers.

De lezingen kunnen verschillen in de mate van interactiviteit. Wij geven er de voorkeur aan om interactieve sessies te houden omdat de dialoog over het algemeen leidt tot een verdieping van het thema.

Thema’s waar wij lezingen over geven zijn onder meer:

  • Iedereen wil meedoen: over burgerparticipatie en duurzaamheid
  • De Verbonden Gemeente: innovatief vernieuwen en de burger centraal stellen
  • De Toekomst is al begonnen: technologie en maatschappelijk impact