Inspiratietafels

Je kunt niet alles zelf bedenken. Daarom is het zo waardevol om van de ervaringen van anderen te leren.

Het IVGI organiseert op regelmatige basis inspiratietafels naar aanleiding van actuele thema’s. De bijeenkomsten hebben tot doel om informatie op te halen, inspiratie op te doen, ideeën uit te wisselen en enthousiasme en onderlinge verbondenheid te versterken.

Voor het najaar van 2018 staat een inspiratietafel gepland gericht op het thema ‘Kwaliteit van dienstverlening en ICT’