De IVGI-methodiek

Hoe krijgen jullie onze mensen in een mindset die bestuurlijke vernieuwing ondersteunt?

De IVGI-methodiek is robuust en versterkt de innovatiekracht van de gehele ambtelijke organisatie of van afzonderlijke diensten en afdelingen, met respect voor de noodzaak om procedureel en juridisch correct te handelen.

We stellen eerst vast wat het bestaande innovatieve vermogen is, onder andere met behulp van de IVGI Monitor Organisatieklimaat. Met de Monitor worden zowel organisatiekenmerken als personeelsaspecten onder de loep genomen. De resultaten leiden tot een helder beeld van het vernieuwingspotentieel van de organisatie.

Op grond hiervan stellen wij een interventieplan op dat erop gericht is de competenties en het commitment van medewerkers in lijn te brengen met de doelstellingen. De interventies variëren van training- en opleidingstrajecten tot aan individuele coaching en begeleiding. Uitgangspunt is altijd: het gaat om de mensen zelf. Zij dienen anders te kunnen opereren en de bestuurlijke vernieuwing te kunnen ondersteunen.